BESTUUR

 • Jacqueline Staats       Voorzitter
 • Nico Sengers              Secretaris
 • Aad de Gier                Penningmeester
 • Sonja Fontijn              Ledenadministratie
 • Olga Leurs                 Ouderen Adviseur
 • Peter Cammaert        Algemeen Beleid

  Met de geweldige hulp van:
 • Jan Jansen               Coördinatie van de bezorging van WegWijzer KBO-Velsen
 • Cees Teeuwen          Redacteur WegWijzer KBO-Velsen
 • Charles Kolster         Belastinghulp

Contact met het bestuur is mogelijk via secretaris@kbovelsen.nl of 06-21670923

Geen van de bestuursleden krijgt een vergoeding voor hun inzet voor KBO-Velsen.
Inschrijving bij KvK onder nummer: 73384828,  RSIN: 859502557
Bankrekening: NL98 RABO 0145 8485 58 t.n.v. KBO-Velsen

Eerste oprichting: 18 december 2018        Statuten KBO-Velsen december 2018

Actueel archief van het bestuur:

Kascontrole 2019
Exploitatierekening 2019 uitgebreid
– Exploitatierekening 2019 gecomprimeerd
Jaarverslag KBO-Velsen over 2019
Ledenlijst analyse per 31-12-2019
Verslag Jaarvergadering 17-04-2019
Verslag extra jaarvergadering 26-11-2018
Jaarverslag KBO-Velsen over 2018