BESTUUR

Voorzitter: Jacqueline Staats
Secretaris: Nico Sengers
Penningmeester/Ledenadm./Magazine Jan Jansen
Ouderenadviseur i.o. Olga Leurs
Algemeen Beleid: Peter Cammaert
Hulp van:
Nieuwsbrief Cees Teeuwen
Belastingservice: Charles Kolster
Webmaster: Nico Sengers

Contact met het bestuur is mogelijk via kbovelsen@gmail.com of 06-21670923

Geen van de bestuursleden krijgt een vergoeding voor hun inzet voor KBO-Velsen.
Inschrijving bij KvK onder nummer: 73384828,  RSIN: 859502557
Bankrekening: NL98 RABO 0145 8485 58 t.n.v. KBO-Velsen

Eerste oprichting: 18 december 2018

Actueel archief van het bestuur:

Kascontrole 2019
Exploitatierekening 2019 uitgebreid
– Exploitatierekening 2019 gecomprimeerd
Jaarverslag KBO-Velsen over 2019
Ledenlijst analyse per 31-12-2019
Verslag Jaarvergadering 17-04-2019
Verslag extra jaarvergadering 26-11-2018
Jaarverslag KBO-Velsen over 2018
Beleidsplan KBO-Velsen 2019-2024