BESTUUR

Voorzitter: Jacqueline Staats
Secretaris: Nico Sengers
Penningmeester/Ledenadm./Magazine Jan Jansen
Ouderenadviseur i.o. Olga Leurs
Algemeen Beleid: Peter Cammaert
Hulp van:
Nieuwsbrief Cees Teeuwen
Belastingservice: Charles Kolster
Webmaster: Nico Sengers

Contact met het bestuur is mogelijk via kbovelsen@gmail.com of 06-21670923

Geen van de bestuursleden krijgt een vergoeding voor hun inzet voor KBO-Velsen.
Inschrijving bij KvK onder nummer: 73384828,  RSIN: 859502557
Bankrekening: NL98 RABO 0145 8485 58 t.n.v. KBO-Velsen

Eerste oprichting: 24 september 1996

Actueel archief van het bestuur:
– Verslag algemene ledenvergadering d.d. 17-04-2019:
Zie: Verslag Jaarvergadering 17-04-2019
– Verslag extra algemene ledenvergadering d.d. 26-11-2018:
Zie: Verslag extra jaarvergadering 26-11-2018
– Jaarverslag 2018.
Zie Jaarverslag KBO-Velsen over 2018
– Beleidsplan 2019 – 2024:
Zie: Beleidsplan KBO-Velsen 2019-2024
– Analyse ledenbestand per 31-12-2018:
Zie: Ledenlijst analyse per 31-12-2018