BESTUUR

Voorzitter: Jacqueline Staats
Secretaris: Nico Sengers
Penningmeester: Aad de Gier
Ledenadministratie:                                    Sonja Fontijn
Ouderenadviseur:                                       Olga Leurs
Algemeen Beleid:                                       Peter Cammaert
Met hulp van:
Bezorging WegWijzer KBO-Velsen:           Jan Jansen
Nieuwsbrief:                                                Cees Teeuwen
Belastingservice:                                         Charles Kolster
Webmaster:                                                 Nico Sengers

Contact met het bestuur is mogelijk via kbovelsen@gmail.com of 06-21670923

Geen van de bestuursleden krijgt een vergoeding voor hun inzet voor KBO-Velsen.
Inschrijving bij KvK onder nummer: 73384828,  RSIN: 859502557
Bankrekening: NL98 RABO 0145 8485 58 t.n.v. KBO-Velsen

Eerste oprichting: 18 december 2018

Actueel archief van het bestuur:

Kascontrole 2019
Exploitatierekening 2019 uitgebreid
– Exploitatierekening 2019 gecomprimeerd
Jaarverslag KBO-Velsen over 2019
Ledenlijst analyse per 31-12-2019
Verslag Jaarvergadering 17-04-2019
Verslag extra jaarvergadering 26-11-2018
Jaarverslag KBO-Velsen over 2018
Beleidsplan KBO-Velsen 2019-2024