ZORG & WELZIJN

Vrijwillig Ouderen Adviseur (VOA):

Heeft u vragen of zou u advies willen over bepaalde zaken dan kan onze
Ouderenadviseur in opleiding u helpen.
Bel of mail : Mevr. Olga Leurs, tel. 0255 – 520266 / olgaleurs@outlook.com
Zij kan u ook helpen bij het vinden van de juiste professionele hulp via de gemeente.

Professionele hulp via de gemeente:

Hulp kan op allerlei manieren geboden worden. In Velsen zijn er diverse sociaal wijkteams actief.  Hieronder vindt u diverse ingangen om hulp te vragen.

Sociaal Wijkteam: Iedereen kan wel eens een steuntje in de rug gebruiken van iemand dichtbij. Dat kan bij allerlei zaken zijn, zoals eenzaamheid, schulden, boodschappen doen, overbelasting, of de zorg voor een ander. Daar is nu het Sociaal Wijkteam voor. Klik de link hierna aan, en u komt bij de juiste website: http://www.swtvelsen.nl
Handig is het om alvast het WMO-meldingsformulier te bekijken: WMO-melding
Een overzicht welke hulpmiddelen u kunt aanvragen: www.hulpmiddelenwijzer.nl

Huurtoeslag: Wanneer uw huur in verhouding tot uw inkomen hoog is, komt u misschien in aanmerking voor een huurtoeslag. Uw recht op huurtoeslag hangt af van de hoogte van de huur, uw jaarinkomen, uw leeftijd en uw medebewoner(s), de gezinsgrootte, en natuurlijk uw vermogen. Klik hierna de link voor de aanvraag van de huurtoeslag: https://www.velsen.nl/producten/huurtoeslag

Gemeentegids: Vroeger kenden we een papieren gemeentegids waarin alle instanties op allerlei terreinen vermeld stonden. Tegenwoordig gaat dat via internet, waardoor het hopelijk ook actuele informatie weergeeft: Klik hierna de link aan, en u komt bij de juiste website:  www.velsenwijzer.nl

RegioRijder: Als u echt afhankelijk wordt van een taxi kunt u bij de gemeente een vervoerspas aanvragen. Dat kan via 0255-567200 of via wmoloket@velsen.nl
Over RegioRijder is er een aparte folder, waar alles in staat. Klik hierna de link aan, en u komt bij de juiste website: Folder RegioRijder

Hulp bij het huishouden: Bij ziekte of ouderdom kunt u via de gemeente hulp aanvragen bij het huishouden. Dat kan via 0255-567200 of via wmoloket@velsen.nl.
In Velsen zijn meerdere organisaties waaruit u kunt kiezen.
Via het Sociaal Wijkteam wordt u verder geholpen.

Veiligheid in en om het huis: Het Rode Kruis kan bij u thuis alles komen bekijken op alle aspecten van veiligheid. Zie daarvoor hun eigen website:

Rode Kruis adviseert over veiligheid in- en om het huis

Goede tips ter voorkoming van valpartijen in en om het huis: zie: Website Stannah

Goede tips om langer thuis te kunnen blijven wonen: zie: wonenplus-velsen.nl

Melding Openbare Ruimte: Als uhttps://www.wonenplus-velsen.nl/ in uw woonomgeving iets ziet wat kapot is, kunt u dat melden bij de gemeente.
Daarvoor is een aparte website: Melding Openbare Ruimte
Er is voor uw mobieltje ook een app te vinden in Play Store of App Store.
Toets daarvoor in: Slim Melden Velsen. Daarna kunt u ter plekke de melding aanmaken.