Bestuur KBO Velsen

 • Jacqueline Staats    Voorzitter          voorzitter@kbovelsen.nl
 • Vacature                      Secretaris          secretaris@kbovelsen.nl
 • Aad de Gier                Penningmr.        penningmeester@kbovelsen.nl
 • Sonja Fontijn             Ledenadmin.     ledenadmin@kbovelsen.nl
 • Olga Leurs                  Ouderenadv.     ouderenadv@kbovelsen.nl
 • Peter Cammaert     Alg. Beleid          alg.lid@kbovelsen.nl

  Met de geweldige hulp van:
 • Jan Jansen                   Coördinatie bezorging WegWijzer
 • Cees Teeuwen          Redacteur WegWijzer KBO Velsen
 • Nico Sengers             Redacteur WegWijzer KBO Velsen
 • vacature                       Belastinghulp
 • Adriaan Koopmans Adviseur beleidszaken
 • Anneke Kint               Busreizen

Contact met het bestuur is mogelijk via secretaris@kbovelsen.nl 

Geen van de bestuursleden krijgt een vergoeding voor hun inzet voor
KBO Velsen.
Inschrijving bij KvK onder nummer: 73384828,  RSIN: 859502557
Bankrekening: NL 98 RABO 0145 8485 58 t.n.v. KBO Velsen