BESTUUR

 • Jacqueline Staats       Voorzitter                     voorzitter@kbovelsen.nl
 • Vacature                     Secretaris                    secretaris@kbovelsen.nl
 • Aad de Gier                Penningmeester          penningmeester@kbovelsen.nl
 • Sonja Fontijn              Ledenadministratie      ledenadmin@kbovelsen.nl
 • Olga Leurs                 Ouderen Adviseur        ouderenadv@kbovelsen.nl
 • Peter Cammaert         Algemeen Beleid         alg.lid@kbovelsen.nl

  Met de geweldige hulp van:
 • Jan Jansen                Coördinatie van de bezorging van WegWijzer KBO-Velsen
 • Cees Teeuwen           Redacteur WegWijzer KBO-Velsen
 • Charles Kolster          Belastinghulp
 • Adriaan Koopmans    Adviseur beleidszaken
 • Nico Sengers             Webmaster a.i.

Contact met het bestuur is mogelijk via secretaris@kbovelsen.nl

Geen van de bestuursleden krijgt een vergoeding voor hun inzet voor KBO-Velsen.
Inschrijving bij KvK onder nummer: 73384828,  RSIN: 859502557
Bankrekening: NL98 RABO 0145 8485 58 t.n.v. KBO-Velsen

Eerste oprichting: 18 december 2018        Statuten KBO-Velsen december 2018

Actueel archief van het bestuur:
Jaarverslag KBO-Velsen over 2020
Ledenlijst analyse per 31-12-2020
– Brief kascontrole over 2020