BESTUUR

Jacqueline Staats, voorzitter                          
voorzitter@kbovelsen.nl

Vacature, secretaris
secretaris@kbovelsen.nl

Aad de Gier, penningmeester
penningmeester@kbovelsen.nl

Sonja Fontijn, ledenadministratie      
ledenadmin@kbovelsen.nl

Olga Leurs, ouderenadviseur
ouderenadv@kbovelsen.nl

Peter Cammaert, algemeen beleid
alg.lid@kbovelsen.nlMet de geweldige hulp van:
Jan Jansen                     coördinator bezorging WegWijzer / Magazine KBO
vacature                         belastinghulp
Adriaan Koopmans   Adviseur beleidszaken
Nico Sengers               website
Anneke Kint                 busreizen

Contact met het bestuur is mogelijk via secretaris@kbovelsen.nl

Geen van de bestuursleden krijgt een vergoeding voor hun inzet bij
KBO-Velsen.

Inschrijving bij KvK onder nummer: 73384828,  RSIN: 859502557
Bankrekening: NL98 RABO 0145 8485 58 t.n.v. KBO-Velsen

Eerste oprichting: 18 december 2018        Statuten KBO-Velsen december 2018

Actueel archief van het bestuur:
Jaarverslag KBO-Velsen over 2020
Ledenlijst analyse per 31-12-2020
– Brief kascontrole over 2020

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.