Test pagina

Verslag algemene ledenvergadering d.d. 17-06-2019: Zie: Verslag Jaarvergadering 17-04-2019
Verslag extra algemene ledenvergadering d.d. 26-11-2018: Zie: Verslag extra jaarvergadering 26-11-2018
Jaarverslag 2018.

Zie Jaarverslag KBO-Velsen over 2018

Beleidsplan 2019 – 2024: Table
Analyse ledenbestand per 31-12-2018: Table