HOME

Welkom op de website van KBO – Velsen

Welkom op de eigen website van KBO-Velsen.

KBO-Velsen is sinds eind 2018 een zelfstandige vereniging met eigen statuten, maar blijft wel lid van de landelijke KBO (Katholieke Bond van Ouderen).
KBO-Velsen heeft een kleine 1.300 leden. Wij kennen leden van 50 tot zo’n 100 jaar.

De hoofddoelstelling van de KBO is BELANGENBEHARTIGING op de gebieden veiligheid, wonen, koopkracht, zingeving en digitalisering.
Daarnaast bieden wij onze KBO-leden kortingen aan voor verzekeringen en diverse andere producten. Maar ook van groot belang zijn de verschillende activiteiten die binnen onze afdeling worden georganiseerd en van de diverse mogelijkheden van hulpverlening. U vindt een en ander verder in deze site.
Verder is de KBO voor vele leden een mogelijkheid om prettig en aangenaam vrijwilligerswerk te doen in het belang van de leden, en natuurlijk om elkaar te ontmoeten, al of niet met gezamenlijke activiteiten.

Wanneer u verder kijkt ziet u meteen waarom zoveel mensen lid willen zijn van onze vereniging. U ontdekt dan:

  • Solidariteit en de kracht van het getal,
  • Hulp bij belastingaangiften en bij computerproblemen,
  • Kortingsregelingen,
  • Goede voorlichting,
  • Vrijwilligerswerk,
  • De vele, diverse activiteiten,
  • Etc etc

Deze website van KBO-Velsen is in eigen beheer opgezet met de geweldige hulp van Rob Veldkamp van KBO-Haarlem, en wordt door eigen bestuursleden onderhouden zonder enige vergoeding daartoe. We zijn nog op zoek naar een enthousiaste webmaster.
Heeft u interesse meldt u dan bij onze secretaris via secretaris@kbovelsen.nl

Alle gebruikte foto’s zijn verkregen van leden,
of rechtenvrij gehaald van de website Pixabay.